Na usposabljanje je potekalo 14. 6. 2019. Udeleženci so spoznali možnosti vključevanja spletnega poučevanja v visokošolski pedagoški proces ter vpliv množičnih odprtih spletnih tečajev na način poučevanja. Usposabljanje je bilo pripravljeno v okviru projekta INOVUP. 

Usposabljanje poteka v okviru projekta »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja«.

Usposabljanje poteka v okviru projekta »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških programih« in projekta »InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja.«

Delavnica se izvaja v okviru Pedagoško-andragoškega usposabljanja za visokošolske učitelje UP.