Predmet namenjen testiranju vtičnikov idr zmožnosti Moodla.

InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja

Projekt financira MIZŠ.

Trajanje projekta: od aprila 2017 do 30. 9. 2020