Predmet o urbanem vrtnarjenju. ;)

Predmet Pedagoška praksa je sestavni del št. programa Predšolska vzgoja.

Pedagoška praksa je del študijskega programa, ki se izvaja v obliki reflektivne prakse na izbrani vzgojno-izobraževalni ustanovi. Zajema prenos teoretičnih vsebin v praktična dejanja.

Uvod v jezikoslovje / Ruscina.

Predmet je namenjen primarnemu seznanjenju z osnovami jezikoslovja. Pa veselo!

Predmet o jedrski fiziki ;-)