Minimalni pedagoški standardi za uporabo učnega okolja Moodle – priporočila

V e-učilnicah predmetov poteka spremljanje procesa učenja in ocenjevanje znanja

  • Komunikacija študent–učitelj, vezana na vsebine predmeta, poteka prek e-učilnice predmeta.
  • Opravljanje obveznosti študentov se spremlja prek e-učilnice predmeta (redovalnica, napredek študenta, prisotnost ipd.).
  • Študenti so seznanjeni z vsebinskimi kriteriji ter pričakovanji v zvezi z nalogami, ki jih morajo opraviti.
  • Študenti svoje izdelke pri predmetu (domače naloge, seminarske naloge ipd) oddajo v e-učilnico predmeta.
  • Učitelj na izdelke študentov poda povratno informacijo (komentar, ocena ipd.).