Minimalni pedagoški standardi za uporabo učnega okolja Moodle – priporočila

V e-učilnicah predmetov so spoštovane avtorske pravice

E-učilnice so zgled spoštovanja avtorskih pravic.

  • V e-učilnicah so uporabljeni učni viri, slikovna gradiva, podatki in dokumenti, ki smo jih sami oblikovali ali pa avtorska zaščita dovoljuje njihovo uporabo (npr. prosto dostopni viri).
  • Ustrezno je označeno avtorstvo učnih virov, podatkov, dokumentov in slikovnih gradiv drugih avtorjev.