Minimalni pedagoški standardi za uporabo učnega okolja Moodle – priporočila

E-učilnice predmetov spodbujajo aktivno in sodelovalno učenje

Uporaba e-učilnic spodbuja aktivno samostojno in sodelovalno učenje študentov in učiteljev.

Organizacija in izvedba dejavnosti v e-učilnicah izhaja iz procesov učenja, študentom omogoča, da se na podlagi svojega predhodnega znanja osredotočajo na zanje smiselne vsebine, pridobivajo novo znanje, podpirajo refleksijo v procesu spoznavanja in pridobivanja novih znanj, spretnosti in stališč.

  • Dejavnosti v e-učilnicah omogočajo delo študentov v različnih oblikah: individualno delo, delo v manjših ali večjih skupinah. Z načinom dela so študenti vnaprej jasno seznanjeni.
  • Z vključevanjem interaktivnih dejavnosti in vsebin kot npr. kvizi ali razpravljalnimi forumi, spodbujamo aktivno učenje in medsebojno sodelovanje študentov.
  • V primeru diskusije prek foruma študentom podamo navodila za potek diskusije (vsebina, način diskutiranja, pravila argumentiranja itn.).
  • V diskusije študentov in forume se vključujejo tudi izvajalci predmeta, če zaznajo, da je treba dodati, predlagati, usmeriti proces razvoja znanja z dodatnimi vsebinami, predlogi.
  • Spletne dejavnosti študentov se vsebinsko in izvedbeno povezujejo z učnimi dejavnostmi kontaknih ur in samostojnega učenja.