• IKT podpora

  Študentom so za IKT podporo na voljo IKT službe in njihovi zaposleni na posameznih fakultetah oz. članicah UP.


  IKT službe fakultet

  • Fakulteta za humanistične študije: Sanjin Pobega
  • Fakulteta za management: –
  • Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: podpora@famnit.upr.si
  • Pedagoška fakulteta: Stelio Felda
  • Fakulteta za turistične študije - Turistica: Rian Bizjak, podpora@fts.upr.si
  • Fakulteta za vede o zdravju: Rajko Gržinić