Dobrodošli na portalu Odprta UP

Portal nastaja v okviru projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja, ki se izvaja v okviru razpisa Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoške procesu.

Trajanje projekta: 1. 4. 2017 do 30. 9. 2020.

Aktivnosti projekta:

Projektna skupina:

...

A 1 – Vzpostavitev in delovanje projektne infrastrukture

A 2 – Analiza stanja didaktične uporabe IKT na UP

A 3 – Oblikovanje strokovnih podlag za uporabo IKT

A 4 – Priprava učnih gradiv za usposabljanje

A 5 – Preizkus modela uporabe IKT v pedagoškem procesu

A 6 – Izdelava poročil in diseminacija rezultatov projekta

...
  • Dr. Viktorija Florjančič, UP FM, – vodja projekta
  • Dr. Branko Kavšek, UP FAMNIT,
  • Dr. Dejan Hozjan, UP PEF,
  • Mag. Šarolta Godnič Vičič, UP FTŠ Turistica,
  • Dr. Patrik Pucer, UP FVZ,
  • Dr. Boštjan Žvanut,  UP FVZ,
  • Dr. Jernej Vičič, UP IAM.

...

 

 

Novice spletnega mesta

(Ni še objavljenih novic)