• Odkrivanje plagiatorstva

  Naloge so avtorsko delo študentov. Pri tem je potrebno dosledno spoštovati avtorske pravice in intelektualno lastnino drugih avtorjev, pri vsakršnem povzemanju njihovih vsebin, in sicer s pravilnim povzemanjem ali navajanjem (citiranjem).


  Plagiatorstvo

  Plagiat je v akademskem svetu eden najtežjih prekrškov in se najpogosteje pojavlja kot oddaja kopije naloge pri drugem predmetu, oddaja kopije naloge s strani drugega študenta ali nenavajanje vira povzetega ali navajanega besedila. Že en sam stavek (npr. neka definicija) je lahko plagiat. Plagiatorstvo se preganja in najstrožje kaznuje.


  Pravilen pristop

  Nalog se ne piše tako, da se razmišlja le, kako v zadostni meri preurediti izvorno besedilo drugih avtorjev, ampak se samostojno napiše besedilo in vanj vključi ugotovitve drugih avtorjev, seveda na osnovi predelane literature. Vsebine in struktura uporabljene literature naj ne vplivajo preveč na pisca, ampak naj ta naredi svoj premislek. Vsebine ostalih avtorjev naj prilagaja svoji strukturi in vsebinam ter jih poveže z lastnim veznim besedilom in kritično mislijo (lastni prispevek).

  V teoretičnem delu nalog je vedno nujno ustrezno povzeti teoretična izhodišča in rezultate dosedanjega raziskovanja in korektno pripisati vir, ki se ga povzema ali navaja. Če je literatura v tujem jeziku in se jo pri povzemanju prevede, sam prevod ničesar ne spremeni in se enako povzema ali navaja kot sicer (dobesedni prevod ima enak status kot original).

  Neodvisno od stila navajanja imamo v vsakem strokovnem in znanstvenem pisanju na nek način vire kratko navedene med besedilom, temu pa na koncu vselej sledi urejen seznam uporabljenih virov oz. literature oz. referenc (reference, bibliografija), ki pa vključuje polne opise virov.


  Stili navajanja

  Za povzemanje in navajanje obstaja več stilov znanstvenega navajanja, med katerimi so npr. APA, Chicago, Harvard, MLA, Oxford, Vancouver in drugi. Vsaka fakulteta se sama odloči katerega bo uporabljala.


  Aplikacije za odkrivanje plagiatorstva

  Učitelji in sodelavci imajo za odkrivanje plagiatorstva na voljo orodje Detektor podobnih vsebin (DPV), ki je integrirano tudi v e-učilnice oz. sistem za upravljanje učenja (Moodle). Tako se vsaka oddana naloga znajde pod drobnogledom orodja, ki nato zelo jasno prikaže čisto vse dele naloge, ki so podobni drugim virom. Nekatere fakultete in njeni učitelji ter sodelavci imajo na voljo tudi zelo zmogljivo orodje TurnItIn.