• Digitalne identitete

  Študenti UP se prijavljate v sisteme in aplikacije UP z enotno digitalno identiteto. To pomeni, da posamezne storitve in aplikacije pri prijavi preverijo podatke v skupnem imeniku identitet, v katerem so dejansko shranjena uporabniška imena in gesla. Tako se lahko eno digitalno identiteto upravlja na enem mestu in omogoča prijavo v različne sisteme, vselej z enakimi prijavnimi podatki. Geslo si študentje lahko zamenjate v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS), če ga pa pozabite, pa se obrnite na referat svoje fakultete.

  Študentska identiteta je sestavljena iz študentove vpisne številke in dodatka @student.upr.si (npr. 62201234@student.upr.si).


  Prijava v lastne sisteme in aplikacije UP

  Pri prijavi v lastne sisteme UP (ŠIS, e-učilnice...) se uporabniki prijavite le s prvim delom digitalne identitete (vpisno številko) in vašim geslom.


  Prijava v povezane zunanje sisteme

  Pri prijavi v zunanje sisteme je potrebno vnesti poleg prvega dela digitalne identitete (vpisne številke) še podatek o matični inštituciji, torej Univerzi na Primorskem.

  Pri prijavi v Arnesove storitve preko AAI prijave (video portal, FileSender, VOX...) v prvi fazi iz izbirnika izberemo svojo organizacijo (Univerza na Primorskem), nato pa se prijavimo kot v lastne sisteme UP.

  Pri prijavi v brezžično omrežje Eduroam je dovolj, da se pri prijavi ob uporabniškem imenu doda @student.upr.si, torej celotno digitalno identiteto.

  Pri prijavi v Office365 je dovolj, da se pri prijavi ob uporabniškem imenu doda @student.upr.si, torej celotno digitalno identiteto.

  Glede prijave v Zoom si preberite navodila v zavihku Programska oprema.