• Študentski informacijski sistem

  Študentski informacijski sistem (ŠIS) je spletna aplikacija namenjena administrativni podpori študijskega procesa in omogoča skoraj popolno elektronsko poslovanje. V njem je elektronski indeks, številni pravilniki, obrazci in drugo, omogoča pa tudi prijavo in odjavo od izpitov, pregled izpitnih rezultatov, naročanje dokumentov, pregledovanje finančnih obveznosti, izpolnjevanje vpisnega lista in drugo. Praviloma ni več namenjen objavi študijskih gradiv, odkar so ga nadomestile e-učilnice.


  Pridobitev dostopa

  Študentje pridobite uporabniško ime in geslo ob vpisu na fakultete, na začetku študijskega procesa. Uporabniško ime je študentova vpisna številka (preberite več o enotni digitalni identiteti).


  Opozorilo

  Študentje ste dolžni pred odjavo iz sistema nujno preveriti vse morebitne prijave na izpite in podobno kar se vnaša v sistem, ker se npr. reklamacij po pretečenem roku za prijavo ne sprejema.


  Statusi ocen

  Pri vnosu ocen imajo učitelji poleg ocen od 1 do 10 na voljo še nekaj drugih izbir. Spodaj so pojasnjene šifre teh statusov ocen:

  • KR - krištev izpitnih pravil
  • NO - ni opravil izpita (za predmete, ki se ne ocenjujejo z ocenami od 1 do 10, ampak "opravil" ali "ni opravil" in je tako določeno v njihovem učnem načrtu)
  • NP - ni pristopil k izpitu
  • OD - odjavnica (ta možnost je praviloma na voljo le referatu, skladno s pravilnikom)
  • OP - opravil izpit (za predmete, ki se ne ocenjujejo z ocenami od 1 do 10, ampak "opravil" ali "ni opravil" in je tako določeno v njihovem učnem načrtu)
  • PR - priznan izpit (iz predhodnega študija)
  • UZ - ustni zagovor (le za izpite, ki imajo v učnem načrtu predvideno to možnost)

  Prijavljanje in odjavljanje od izpitov

  Po Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja na UP velja, da se študent lahko prijavi najkasneje peti dan pred razpisanim izpitnim rokom in odjavi najkasneje v roku treh dni pred razpisanim izpitnim rokom, kar praktično pomeni:

  • Prijava na izpit
   • v kolikor je izpit v petek, je zadnji rok za prijavo nedelja do polnoči
   • v kolikor je izpit v četrtek, je zadnji rok za prijavo sobota do polnoči
   • v kolikor je izpit v sreda, je zadnji rok za prijavo petek do polnoči
   • v kolikor je izpit v torek, je zadnji rok za prijavo četrtek do polnoči
   • v kolikor je izpit v ponedeljek, je zadnji rok za prijavo sreda do polnoči
  • Odjava od izpita
   • v kolikor je izpit v petek, je zadnji rok za odjavo torek do polnoči
   • v kolikor je izpit v četrtek, je zadnji rok za odjavo ponedeljek do polnoči
   • v kolikor je izpit v sreda, je zadnji rok za odjavo nedelja do polnoči
   • v kolikor je izpit v torek, je zadnji rok za odjavo sobota do polnoči
   • v kolikor je izpit v ponedeljek, je zadnji rok za odjavo petek do polnoči

  Obveščanje

  Sistem omogoča tudi obveščanje študentov. Študentje se lahko naročite, da dobivate obvestila preko e-pošte, pa tudi preko SMS-jev. Študentje ste dolžni redno spremljati morebitna skupna obvestila, ki so dostopna že tudi brez prijave v sistem, kot tudi individualna obvestila, ki so vam na voljo le v primeru prijave v sistem.


  Vstopna mesta fakultet