• E-učilnice

  E-učilnice podpirajo delo v predavalnicah. Omogočajo hranjenje vseh dokumentov na enem mestu, elektronsko komunikacijo, nalaganje nalog in še vrsto drugih aktivnosti. Prednost e-učilnice je, da jo lahko študentje, učitelji in sodelavci uporabljajo tako med predavanji/vajami, kot tudi kasneje.

  Na UP se za potrebe e-učilnic uporablja odprtokodno platformo Moodle, ki je sistem za upravljanje učenja oz. izobraževanja (LMS oz. Learning management system).

  Dostop do sistema in e-učilnic

  Vsaka članica UP ima svojo namestitev Moodla, v kateri so e-učilnice predmetov in nekatera podporna spletišča. Študentje in zaposleni lahko vstopajo v vse te ločene sisteme preko enotne digitalne identitete. V e-učilnicah uporabniki praviloma niso anonimni (razen, če je omogočen dostop gostom), ampak se vanje prijavljajo s svojimi uporabniškimi računi, ki jim po drugi strani zagotavljajo zasebnost. Uporabnik se mora najprej prijaviti v sistem za upravljanje učenja z uporabniškim imenom (vpisna številka) in geslom, nato pa lahko vstopa v e-učilnice in druga spletišča. Študentje praviloma vstopijo v e-učilnice predmetov, ko jih učitelji povabijo vanje. Učitelji in sodelavci lahko omogočijo prost dostop, ali se odločijo za ročni vnos uporabnikov, najpogosteje pa za ključ oz. geslo za vstop. V tem primeru ga študentom zaupajo na predavanjih ali vajah. Ključ je praviloma za vsak predmet različen. Če študent ne pozna ključa, se obrne na izvajalce predmetov. Študentom 1. letnika se dostop do sistema uredi po zaključku vpisov, tako da morajo 1. letniki za vstop v sistem običajno nekoliko počakati.


  Ureditev profila

  Vsem uporabnikom se svetuje, da si v sistemu uredijo svoj profil s podatki, v katerem pa se zelo odsvetuje spreminjanje e-naslova (avtomatsko je vnešen uradni e-naslov in če že, si raje za tistega uredite preusmeritev znotraj Office 365).


  Vsebine e-učilnic

  Vsebina e-učilnic je stvar izvajalcev. Vsaka e-učilnica je lahko strukturirana nekoliko drugače, prav tako pa se lahko uporablja različne teme za njihov izgled. V osrednjem delu je vselej prostor namenjen vsebinam pri predmetu, ki so lahko strukturirane po poglavjih, tednih, gumbih, ploščicah... Levo in desno od vsebinskega dela e-učilnice najdemo različne bloke, ki jih vsak izvajalec izbere sam (seznam prisotnih uporabnikov, koledar, zadnje objave, uporabnikove zasebne datoteke...).


  Komunikacija znotraj sistema

  Sistem za upravljanje učenja omogoča komunikacijo preko forumov, dodatno pa tudi preko zasebnih sporočil. Slednja so namenjena predvsem individualni komunikaciji o temah, ki so preosebne za v forum.


  Vstopna mesta fakultet