• Oddaljen dostop do omrežja UP

  Oddaljen dostop do omrežja UP je možnost povezave v navidezno zasebno omrežje (Virtual private network oz. VPN) od Univerze na Primorskem, od koderkoli oz. iz oddaljene lokacije (običajno od doma). Pri tem se vaš računalnik v spletu predstavlja kot eden iz omrežja UP (kot bi ga fizično nesli na UP in vtaknili v omrežno vtičnico).


  Namen

  Ta možnost je predvidena predvsem za to, da imate lahko od koderkoli dostop do sicer plačljivih znanstvenih člankov iz številnih znanstvenih revij. UP ima namreč zakupljen dostop do številnih baz člankov. Študentje torej na ta način pridobite dostop do določenih spletnih baz znanstvenih revij oz. člankov. Dostopni postanejo po vzpostavitvi VPN povezave. Če članke iščete v prostorih UP, kjer ste povezani v njeno omrežje, imate seveda enako dostop do istega.


  Dostop

  Vstopno mesto za oddaljen dostop je https://remote.upr.si, kjer so na voljo tudi vsa navodila (šele po prijavi). Dostop je omogočen z enotno digitalno identiteto.


  Alternativa

  Vzpostavljen je bil spletni portal "Digital : UP", ki omogoča poleg iskanja po tiskanih virih, ki so na voljo v knjižnicah UP (ob izpisu iskalnih zadetkov izberete zavihek "Katalog UPUK"), tudi enotno iskanje po različnih elektronskih virih, tako naročniških, kot tudi prosto dostopnih (ob izpisu iskalnih zadetkov izberete zavihek "E-viri UPUK"), kar pomeni, da ne potrebujete VPN programa za povezavo. Vstopno mesto za Digital : UP je https://plus-up.si.cobiss.net. Dostop do celotnih besedil iz naročniških virov je za študente  UP mogoč z oddaljenim dostopom preko t.i. avtentikacije Shibboleth. Za ta namen pri prijavi izberite ArnesAAI in se prijavite s svojo enotno digitalno identiteto. Več na spletni strani Univezitetne knjižnice.

  Povezava v omrežje UP preko VPN ima lahko vseeno prednost, kadar iščete ločeno po večih bazah (in ne enotno po večih v "Digital :UP"), pa da se ni potrebno v vsaki prijavljati.


  Opozorilo

  Bodite pozorni, da je potrebna najprej namestitev ustrezne aplikacije (če bi imeli težavo z aplikacijo SoftEther, je alternativa za Windows operacijski sistem tudi aplikacija OpenVPN, v kombinaciji s konfiguracijsko datoteko za macOS), nato pa še uvoz nastavitev iz konfiguracijske datoteke.

  Zelo pomembno je razumeti, da se člankov ne išče z VPN aplikacijo oz. odjemalcem, ki se jo uporabi za vzpostavitev povezave z omrežjem UP, ampak po vzpostavitvi povezave iščete kot bi sicer (v brskalniku greste v baze člankov, iskalnik Google Scholar...) in v tem primeru vam marsikaj postane brezplačno dostopno, kar pred tem ni bilo. To da ste povezani, vidite predvsem le iz VPN aplikacije, kjer imate status Connected ali Disconnected. Po vzpostavitvi povezave vam bodo torej dostopni številni članki iz baz, ki se vam brez tega prikazujejo kot plačljivi. Več o bazah člankov, na katere je naročena UP, dobite v knjižnicah fakultet.

  Po zaključku iskanja ste vselej zaprošeni, da prekinete povezavo z omrežjem UP.