• Oddaljen dostop do omrežja UP

  Oddaljen dostop do omrežja UP je možnost povezave v navidezno zasebno omrežje (Virtual private network oz. VPN) od Univerze na Primorskem, od koderkoli oz. iz oddaljene lokacije (običajno od doma). Pri tem se vaš računalnik v spletu predstavlja kot eden iz omrežja UP (kot bi ga fizično nesli na UP in vtaknili v omrežno vtičnico).


  Namen

  Ta možnost je predvidena predvsem za to, da imate lahko od koderkoli dostop do sicer plačljivih znanstvenih člankov iz številnih znanstvenih revij. UP ima namreč zakupljen dostop do številnih baz člankov. Študentje torej na ta način pridobite dostop do določenih spletnih baz znanstvenih revij oz. člankov. Dostopni postanejo po vzpostavitvi VPN povezave. Če članke iščete v prostorih UP, kjer ste povezani v njeno omrežje, imate seveda enako dostop do istega.


  Dostop

  Vstopno mesto za oddaljen dostop je https://remote.upr.si, kjer so na voljo tudi vsa navodila (šele po prijavi). Dostop je omogočen z enotno digitalno identiteto.


  Opozorilo

  Bodite pozorni, da je potrebna najprej namestitev ustrezne aplikacije (če bi imeli težavo z aplikacijo SoftEther, je alternativa za Windows operacijski sistem tudi aplikacija OpenVPN, v kombinaciji s konfiguracijsko datoteko za macOS), nato pa še uvoz nastavitev iz konfiguracijske datoteke.

  Zelo pomembno je razumeti, da se člankov ne išče z VPN aplikacijo oz. odjemalcem, ki se jo uporabi za vzpostavitev povezave z omrežjem UP, ampak po vzpostavitvi povezave iščete kot bi sicer (v brskalniku greste v baze člankov, iskalnik Google Scholar...) in v tem primeru vam marsikaj postane brezplačno dostopno, kar pred tem ni bilo. To da ste povezani, vidite predvsem le iz VPN aplikacije, kjer imate status Connected ali Disconnected. Po vzpostavitvi povezave vam bodo torej dostopni številni članki iz baz, ki se vam brez tega prikazujejo kot plačljivi. Več o bazah člankov, na katere je naročena UP, dobite v knjižnicah fakultet.

  Po zaključku iskanja ste vselej zaprošeni, da prekinete povezavo z omrežjem UP.