• IKT podpora

  Učiteljem in sodelavcem so za tehnično in didaktično IKT podporo na voljo službe in zaposleni na posameznih fakultetah oz. članicah UP.


  Tehnična IKT podpora na fakultetah oz. članicah (IKT Službe)

  • Fakulteta za humanistične študije: Sanjin Pobega
  • Fakulteta za management: –
  • Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: podpora@famnit.upr.si
  • Pedagoška fakulteta: Stelio Felda
  • Fakulteta za turistične študije - Turistica: Rian Bizjak, podpora@fts.upr.si
  • Fakulteta za vede o zdravju: Rajko Gržinić

  Didaktična IKT podpora 

  • Fakulteta za humanistične študije in Pedagoška fakulteta: dr. Stanko Pelc
  • Fakulteta za management: dr. Viktorija Florjančič
  • Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: dr. Jernej Vičič
  • Fakulteta za turistične študije - Turistica: mag. Šarolta Godnič Vičič in Saša Planinc
  • Fakulteta za vede o zdravju: dr. Patrik Pucer in dr. Boštjan Žvanut

  Tehnična IKT podpora na ravni celotne UP

  • Rektorat, Služba za informatiko: podpora@upr.si
   • Namenjeno za vse probleme, ki niso posebej izpostavljeni v nadaljevanju (a le za tiste, ki jih ne uspe rešiti podpora na članici in v tem primeru jih lahko kontaktira le IKT služba članice in ne posamezen zaposleni ali študent).
  • Inštitut Andrej Marušič, Center CORA: podpora@cora.iam.upr.si
   • Namenjeno za probleme e-učilnic (a le za tiste, ki jih ne uspe rešiti podpora na članici/rektoratu in v tem primeru jih lahko kontaktira le IKT služba članice in ne posamezen zaposleni ali študent) in probleme potnih nalogov in UNIS-a (zaposleni jih lahko sami direktno kontaktirajo).
  • Podpora IKT Famnit/IAM (skupna IKT služba dveh članic): podpora@famnit.upr.si
   • Namenjeno za probleme Eduroam-a in oddaljenega dostopa do omrežja UP preko VPN (a le za tiste, ki jih ne uspe rešiti podpora na članici/rektoratu in v tem primeru jih lahko kontaktira le IKT služba članice in ne posamezen zaposleni ali študent).