Oris teme

  • Lastovke UP so namenjene izmenjavi izkušenj pri uporabi sodobnih digitalnih učnih tehnologij v visokošolskem pedagoškem procesu in predstavitvi primerov njihove učinkovite rabe. Prav tako so namenjene tudi izmenjavi izkušenj strokovnih služb pri učinkoviti uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. 

    Lastovke UP se odvijajo v mednarodnem Tednu odprtega izobraževanja, tj. v prvem tednu marca.