Programski in organizacijski odbor

  • Mag. Šarolta Godnič Vičič, viš. pred., Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica
  • Izr. prof. dr. Stanko Pelc, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
  • Saša Planinc, viš. pred., Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica
  • Mag. Tanja Planinc, viš. pred., Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica
  • Izr. prof. dr. Boštjan Žvanut, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju