Lastovke UP 2023

10. marec 2023 – ZOOM (povezava bo deljena prijavljenim po e-pošti)

Program

8.30–8.35

Pozdrav udeležencem

8.35–9.55 

Nadaljnji razvoj digitalnih kompetenc visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP

Andreja Klančar, UP Pedagoška fakulteta

 

Digitalizacija in trajnost turizma v projektu Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem – GDI UP

Igor Jurinčič, UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

 

Razmislek o uporabi digitalnih orodij pri delu z besedili: primer prevajanja znanstvenih povzetkov

Mojca Žefran, UP Pedagoška fakulteta

 

Kako dobro obvladamo sistem za upravljanje učenja Moodle

Stanko Pelc, UP Pedagoška fakulteta

9.55–10.05 

Odmor

10.05–11.25 

Obnova starih računalnikov z operacijskim sistemom Chrome OS Flex

Damjan Muhič, UP

 

Videoprodukcija na UP

Damjan Muhič, UP

 

XRforPed

Matija Jenko, Matej Vukovič, Mitja Krajnčan in Daniel Doz, UP Pedagoška fakulteta

 

Raziskovanje prihodnje uporabe digitalnih tehnologij pri študentih – bodočih vzgojiteljih in učiteljih

Andreja Klančar, UP Pedagoška fakulteta, in Aleksander Janeš, UP Fakulteta za management

11.25–11.35 

Odmor

11.35–12.55 

Pomen izkustvenega učenja z in o uporabi digitalnih tehnologij (stop-motion videa) v pedagoškem procesu

Anita Sila in Andreja Klančar, UP Pedagoška fakulteta

 

Notion - ustvarite produktivno študijsko okolje z lahkoto

Tadej Rogelja, UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

 

Welcome to the UP University Library – Dobrodošli v UP Univerzitetni knjižnici

Tina Lekan Kraševec, UP Pedagoška fakulteta

 

Intervju s ChatGPT o pisanju seminarskih nalog

Saša Planinc, UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

12.55–14.00 

Odmor za kosilo

14.00–15.20 

Pedagoška izhodišča za učne predloge projekta LanGuide

Neva Čebron, UP Fakulteta za humanistične študije

 

Pisanje in urejanje zapiskov z Obsidianom

Daša Okrožnik, UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

 

Je rakija večja od čevapčiča ali kaj meri mentimeter?

Irena Weber, UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

 

Vloga digitalnega učenja v inkluzivni pedagogiki

Rebeka Lekše in Sandra Martinuč, UP Fakulteta za vede o zdravju

15.20–15.30 

Odmor

15.30–16.30 

Statistika - trd oreh? Ja...movi!

Daniel Doz, UP Pedagoška fakulteta

 

Kako Moja Turistica podpira študij

Šarolta Godnič Vičič, UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

 

UP FTŠ sTOUdio Turistica: novosti

Rudi Medved, Tilen Nipič in Anna Marie Strmecki, UP Fakulteta za turistične študije - Turistica

16.30–17.30 

Izzivi uporabe digitalnih tehnologij pri poučevanju, učenju in raziskovanju: Okrogla miza z gosti

Tomaž Grušovnik (UP Pedagoška fakulteta), Andreja Klančar (UP Pedagoška fakulteta), Igor Karnjuš (UP Fakulteta za vede o zdravju) in Stanko Pelc (UP Pedagoška fakulteta)

Zadnja sprememba: petek, 10. marec 2023, 18.57