Posnetki prispevkov

Pozdravni nagovor – dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem

Predstavitev dejavnosti projekta InoTeZ v zadnjem letu – dr. Viktorija Florjančič, vodja projekta InoTeZ

.

Izzivi pedagoškega dela na daljavo – kaj in kako uporabiti

Moderatorka: dr. Viktorija Florjančič

Uporaba video prenosa v živo v pedagoškem procesu – Saša Planinc, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

Interaktivna tabla online – Matevž Malej, UP Fakulteta za management

Igrifikacija za spodbujanje sodelovanja pri predmetu z uporabo bloka Level up v Moodlu – Mag. Tanja Planinc, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

Moodle orodje za oddajna mesta: možnosti pripomočki – Tadej Rogelja, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

Poučevanje glasbe na daljavo – Vladimir Batista, UP Pedagoška fakulteta

.

Izzivi pedagoškega dela na daljavo – kako smo se znašli na univerzah

Moderatorka: dr. Viktorija Florjančič

P-E-T-I-C-A za uspešno pripravo in izvedbo videopredavanja – Miro Puhek, Eva Kranjec, Natalija Špur, Katja Breznik, Lucia Klasinc in Sebastijan Frumen, Univerza v Mariboru

Skupno pisanje dokumentov med videokonferenčnim predavanjem kot priložnost za sodelovalno učenje – Dr. Sonja Rutar, UP Pedagoška fakulteta Pedagoška

Izkušnja z dejavnikom COVID 19 – Dr. Aleksander Janeš, UP Fakulteta za management

Pisanje in snemanje komentarjev ter branje elektronskih besedil – Saša Planinc, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

Umetnost potovanja v času mirovanja – Dr. Irena Weber, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

.

Izzivi pedagoškega dela na daljavo – izkušnje iz OŠ in z delom v OŠ

Moderatorka: mag. Šarolta Vičič Godnič

Govorni nastop kot oblika ocenjevanja – Mojca Hojski, OŠ Blanca

Primer izvedbe ure glasbene umetnosti (učenje izštevanke) v času epidemije nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) – Karin Nikolovski in dr. Barbara Kopačin, UP Pedagoška fakulteta

Primer izvedbe ure glasbene umetnosti (poslušanje Vivaldijeve pomladi in zvočna improvizacija z malimi instrumenti) v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – Laura Turk in dr. Barbara Kopačin, UP Pedagoška fakulteta

Primer izvedbe ure športa v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – Dr. Tadeja Volmut in Katja Voga, UP Pedagoška fakulteta

Kako so se kompetence učiteljskega poklica v času pandemije čez noč spremenile – Dr. Lea Kozel, OŠ Antona Ukmarja Koper in UP Pedagoška fakulteta Koper

.

Izzivi pedagoškega dela na daljavo – preverjanje znanja študentov

Moderatorka: mag. Šarolta Godnič Vičič

Preverjanje digitalnih spretnosti študentov na daljavo – Dr. Viktorija Florjančič, UP Fakulteta za management

Izpiti na daljavo – Dr. Stanko Pelc, UP Pedagoška fakulteta

Izvedba ustnih izpitov na daljavo – Milka Sinkovič, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

Preverjanje znanja v moodlu: prvi poskus – Dr. Anja Zorman, UP Fakulteta za humanistične študije

Zagovori zaključnih nalog preko Zoom-a – Mag. Tanja Planinc, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica

.

Kaj smo se naučili in kam gremo?

Moderator: dr. Stanko Pelc

Plenarno predavanje:

Remote vs. Online Learning: How COVID-19 has Altered Higher Education in the United States of America – Dr. Richard E. West, Brigham Young University, ZDA

.

Izzivi poučevanja na daljavo danes in jutri Poučevanje na daljavo v času koronakrize, italijanske izkušnje in preliminarne ugotovitve – Mitja Stefancic, neodvisni raziskovalev in dr. Silvio Goglio, Univerza v Trentu, Italija

Uporaba orodij za učenje na daljavo z vidika varstva osebnih podatkov – Dr. Benjamin Lesjak, UP Fakulteta za management

Oda vsem zmagovalcem znanja, zmagovalcem tega in prihodnjega časa – Dr. Dejan Hozjan, UP Pedagoška fakulteta

To je tudi čas za razmislek – Mag. Šarolta Godnič Vičič, UP Fakulteta za turistične študije – Turistica