V delavnici bodo udeleženci spoznali različna orodja za pomoč pri pisanju znanstvenih besedil (v angleščini). Naučili se bodo izbrati in uporabljati različne spletne slovarje in prevajalnike (Thesaurus, Collocations Dictionary, DeepL), orodja za jezikovni pregled besedil (Grammarly, Instatext) ter orodja za zbiranje urejanje in navajanje virov (Zotero, Mendeley). Dostop do spletišča bodo udeleženci delavnice dobili ob prvem srečanju.