Program usposabljanja za uporabo digitalnih tehnologij pri visokošolskem poučevanju (digitalni PAI)
Program je namenjen usposabljanju visokošolskih učiteljev in sodelavcev za smiselno uporabo sodobnih digitalnih tehnologij za izboljšanje procesa poučevanja in učenja. Program je sestavljen iz petih modulov, od katerih je eden obvezni, štirje pa izbirni.
Cilji programa so, da udeleženci lahko z opravljanjem posameznih modulov programa:

  • izboljšajo poznavanje in obvladovanje sistema za upravljanje učenja Moodle in pridobijo kompetence za njegovo učinkovito uporabo pri podpori procesom poučevanja in učenja;
  • spoznajo izbrane digitalne tehnologije za didaktično podporo učenju in poučevanju;
  • spoznajo izbrane digitalne tehnologije za podporo organizaciji študijskega procesa in sinhroni in asinhroni komunikaciji z udeleženci študijskega procesa;
  • spoznajo izbrane digitalne tehnologije za podporo raziskovalnemu delu;
  • pridobijo kompetence za prepoznavanje spletnih zlorab, varovanje osebnih podatkov in zaščito intelektualne lastnine.

Več podrobnosti o programu najdete na tej povezavi!