Izbirni modul  je namenjen uporabi digitalnih tehnologij pri znanstveno-raziskovalnem delu. Sestavljen je iz petih delavnic. V prvi delavnici bodo udeleženci spoznali različna orodja za pomoč pri pisanju znanstvenih besedil (v angleščini). Naučili se bodo izbrati in uporabljati različne spletne slovarje in prevajalnike (Thesaurus, Collocations Dictionary, DeepL), orodja za jezikovni pregled besedil (Grammarly, Instatext) ter orodja za zbiranje urejanje in navajanje virov (Zotero, Mendeley). Druga delavnica se osredotoča na učenje osnov programiranja. Udeleženci se bodo naučili osnovnih konceptov programiranja, kot so spremenljivke, pogoji, funkcije ipd. V tretji delavnici bodo udeleženci spoznali uporabo programa R za statistično analizo podatkov (uvoz podatkov, izvajanje osnovnih statističnih analiz, ustvarjanje grafov ipd.). Četrta delavnica je namenjena uporabi programa Jamovi za statistično analizo podatkov, kjer se bodo udeleženci prav tako naučili osnovnih funkcij, kot so uvoz podatkov, osnovne statistične analize in poročanje o rezultatih. V peti delavnici se bodo udeleženci spoznali z uporabo digitalnih tehnologij za kvalitativno obdelavo podatkov. Naučili se bodo uporabljati programa Atlas in VOS. Več delavnic je v pripravi.

V delavnici bodo udeleženci spoznali različna orodja za pomoč pri pisanju znanstvenih besedil (v angleščini). Naučili se bodo izbrati in uporabljati različne spletne slovarje in prevajalnike (Thesaurus, Collocations Dictionary, DeepL), orodja za jezikovni pregled besedil (Grammarly, Instatext) ter orodja za zbiranje urejanje in navajanje virov (Zotero, Mendeley). Dostop do spletišča bodo udeleženci delavnice dobili ob prvem srečanju.