Poučevanje na daljavo v izrednih razmerah

2. Spletni konferenčni sistemi

2.4. Klepet v živo na daljavo

Klepet je oblika dela, ki omogoča kontaktne ure (sinhrona komunikacija - za razliko od foruma) in je ena bolj stabilnih, zanesljivih in ne preveč obremenjujočih (za infrastrukturo) rešitev, če jo primerjamo s številnimi videokonferenčnimi sistemi. Vendar pa je tipkanje veliko bolj zamudno od govora in računajte, da boste najverjetneje obdelali manj vsebin kot v živo. Zato je morda bolj primeren kot alternativa videokonferenci, če so z njo težave, je pa slednja bolj priporočena. Bodo pa študentje v klepetu bolj zbrani in bodo natipkano najverjetneje lažje sledili in jim tudi vse natipkano lahko ostane vidno oz. dostopno po zaključku klepeta (izkušnje kažejo, da je tako veliko lažje predvsem tudi tujim študentom, ker tudi vidijo in ne le slišijo besede).

Primeren je za manjše število udeležencev (za vaje), ali pa je potrebno z vnaprejšnjimi navodili omejiti možnost odgovarjanja oz. dogovoriti sistem komunikacije in vključevanja udeležencev na način, da se ne pojavi naenkrat obilica odgovorov. Torej ne sprašujemo ali so vsi razumeli, ker jih npr. 27 od 30 odgovori in ne uspete slediti poteku klepeta, trije, ki niso razumeli, pa ostanejo "tiho". Pozovemo predvsem le tiste, ki ne razumejo, da naj to sporočijo. Ali pa, če jih imate veliko, lahko tudi 100 in več, pozovete točno določenega študenta h komentiranju in skuša odgovoriti na neko vprašanje ali podati rešitev neke naloge, ki jo morda med tem opravljajo v kvizu ali še kako drugače, da preprečite neberljivost klepeta.

Še najbolj svetujemo, da ga uporabite kot kontaktno delo v času ur, ki jih imate po urniku, da pa ga imate le za vprašanja zaradi nerazumevanja, za poglobitev teme in podobno in da študentom predhodno (par dni prej) posredujete najprej gradivo, ki ga morajo samostojno predelati (flipped learning - obrnjeno učenje). Uporaba klepeta je torej bolj primerna za diskusijo o že vnaprej posredovanih gradivih, kot pa za samo podajanje vsebin skozi klepet. V slednjem primeru, lahko pa tudi sicer, je potrebno imeti vnaprej pripravljena (natipkana) vprašanja in odgovore, ki se jih lahko nato hitro lepi v klepet, da za udeležence ni počasen. Računajte, da je razmerjemed vami 1 proti mnogo. Tudi sicer je zelo priporočljivo imeti vsebine predpripravljene in tudi udeležence lahko vnaprej pozovete, da predlagajo kakšna vprašanja.

Klepet je tudi zelo primeren kot vzporedno oz. spremljevalno okolje, ko izvajate kakšno drugo obliko kontaktnega ali drugega dela, pa želite alternativo v primeru težav oz. vprašanj. Na ta način se lahko celo spremlja odzive gledalcev video prenosa v živo (ne mešati z videokonferencami, ker to je kot gledanje TV), ki bi bil sicer enosmeren, pa če imate predvideno videokonferenco in sistem ne deluje, je dobro imeti ves vmesni čas še klepet, da preverjate morebitne sporočene težave udeležencev v klepetu.

V Moodlu se klepet doda kot vsako drugo dejavnost znotraj e-učilnice predmeta. Nima veliko nastavitev, predvsem je možno nastavljanje termina izvajanja (in morebitnega ponavljanja), shranjevanja sej klepeta in nastavitve dostopnosti minulih sej.

Nastavitve klepeta

Pojasnilo nastavitev:

  • Sam čas ni zelo bistven in ga lahko neodvisno od tega izvedete, ta nastavitev je koristna za to, da udeleženci vejo kdaj se bo pričelo in to se uporabi pri prikazu koledarja, prihodnjih aktivnosti in podobno.
  • Glede ponovitev lahko izberete, da se časa sploh ne prikaže in le v navodilih študentom poveste kdaj naj se ga udeležijo, lahko pa izberete tudi enkratno prikazovanje časa (torej brez ponovitev) ali ponavljanje.
  • Glede shranjevanja minulih sej je možno vse trajno shraniti in da se nikoli ne briše, poljubno pa se lahko nastavi, da se po določenem času tudi briše.
  • Klepet se lahko tudi shrani in da je kasneje na voljo udeležencem, kar zelo svetujemo, ker lahko gredo še enkrat skozi vse vsebine. Pazite, ker privzeto se nastavi Ne in spremenite v Da. Študentje in vi pa lahko torej naknadno znova vstopite v klepet in si ogledate minule seje.

Moodle nam po klepetu postreže tudi z mini statistiko aktivnosti študentov, saj nam ob seznamu udeležencev (tega lahko uporabite kot osnovo za priznanje prisotnosti, če jo evidentirate) prikaže tudi število objav za vsakega.

Pa še nekaj opozoril glede klepeta.

    Udeleženec, ki se klepeta udeleži, so mu vidni predvsem odgovori od takrat dalje, torej, če zamudi, ne vidi vsega do takrat. Ima pa kasneje možnost ogleda minulih sej, če to vklopite.

    V nastavitvah klepeta, ko ga ustvarjamo, imamo možnost uporabe skupin. To je lahko zelo priročno, a tudi problematično za nepozorne uporabnike in če kdo menja skupino. Pri vstopu v klepet se namreč izbere skupino in potem vidiš le odgovore udeležencev iz te skupine, morebitnih ostalih pa ne. Če pri vstopu izbereš vse skupine oz. udeležencev te težave ni. Dobro je testirati kako bo delovalo in po potrebi opozoriti udeležence.

    V klepetu je ob vsakem udeležencu možnost naslavljanja odgovora na točno tistega udeleženca in pošiljanje zvočnega signala le temu, je pa to v osnovnem prevodu nerodno prevedeno in zato bega udeležence. Svetuje se prevod teh napisov, za kar lahko poskrbi skrbnik sistema in mu lahko predlagate spodnje jezikovne prilagoditve, ki jih bo našel pod mod\chat.php (ki jih po želji lahko še kaj po svoje predelate):

  • Namesto Govori se lahko vnese npr. <font size="1" color="#1E90FF">&nbsp;Odgovori njemu/njej</font><br />
  • Namesto zvočni signal se lahko vnese npr. <font size="1" color="#D2691E">Pozvoni njemu/njej</font>
  • Namesto rečeno se lahko vnese npr. sporoča udeležencu
  • Seznam udeležencev, ki se prikazuje na desni je možno tudi raztegniti, kar vam bo morda olajšalo pregledovanje.