Poučevanje na daljavo v izrednih razmerah

3. Izpiti na daljavo

Izpite na daljavo lahko izvajamo z enim študentom naenkrat ali pa z manjšo ali večjo skupino. Izpiti so lahko ustni, pisni ali pa ustni in pisni. Pisni izpiti so lahko v obliki kviza z zaprtimi vprašanji, z esejskimi vprašanji ali pa s kombinacijo enih in drugih vprašanj. Izpiti so lahko tudi zastavljeni kot preverjanje znanja s praktično nalogo, ki jo morajo opraviti kandidati, možne pa so seveda tudi še druge oblike.

Za izvajanje na daljavo, moramo imeti na razpolago video povezavo ustrezne kakovosti, da kandidata oziroma kandidate vidimo in slišimo, če gre za pisni izpit pa še ustrezno programsko opremo, ki zagotavlja, da pisni izdelek pride do izvajalca izpita.

Pri izvajanju izpitov v živo je eden od pomembnih dejavnikov, ki zagotavljajo verodostojnost izvedenega izpita, nadzor nad tem, da kandidati odgovarjajo brez nedovoljene pomoči tretjih oseb ali različnih pripomočkov, ki omogočajo dajanje odgovorov, ki ne temeljijo na kandidatovem znanju, ampak na njegovi spretnosti pri uporabi tovrstnih pripomočkov. Navedeno pride še bolj do izraza pri izvajanju izpitov na daljavo, kjer najpomembnejšo vlogo igra ustrezna tehnologija. Njena razpoložljivost in upravljanje z njo pa je lahko zahtevna naloga za izvajalca izpita, če je pri tem prepuščen zgolj samemu sebi in svoji iznajdljivosti. Nadzor nad izvajanjem izpitov na daljavo je torej zahtevna dejavnost, s kaktero se na visoki profesionalni ravni ukvarjajo različni ponudniki, katerih storitve seveda niso poceni. Če si plačila takih storitev ne moremo privoščiti, si lahko pri zagotavljanju nadzora pomagamo tako, da v čim večji meri poskušamo posnemati »profesionalce«, le da uporabimo tehnične pripomočke, ki so nam na voljo bodisi brezplačno, bodisi so nam tako ali drugače že na razpolago plačljivi.