Poučevanje na daljavo v izrednih razmerah

3. Izpiti na daljavo

3.4. Spletni izpiti in varstvo osebnih podatkov

Z videokonferenčno izvedbo izpita ne zbiramo nikakršnih osebnih podatkov, saj videokonferenčnih sej ne snemamo, ampak služi snemanje le za nadzor poteka izpita. V primeru, da se potek izpita snema lokalno na računalniku izvajalca, ste na to opozorjeni pred začetkom snemanja, posnetki pa se zbrišejo takoj ko se izteče rok za pritožbo na oceno, oziroma če pride do pritožbe, takoj po zaključku pritožbenih postopkov.

Z izbiro termina v katerikoli od možnosti v tej spletni učilnici, ki se nanaša na izvedbo opravljanja obveznosti na daljavo, se strinjate z opravljanjem pod naslednjimi pogoji:

  1. za vstop v spletno učilnico se uporablja varni brskalnik SEB (Safe Exam Browser),
  2. za preprečevanje morebitne nedovoljene pomoči tretjih oseb pri reševanju kviza, se za nadzor uporabi videokonferenčni sistem Zoom,
  3. v videokonferenčni sistem se udeleženec izpita ali opravljanja druge obveznosti prijavi s pametnim telefonom in računalnikom s kamero,
  4. na telefonu je zvok izključen, prav tako mikrofon, vključena je samo kamera, na računalniku pa sta v Zoomu vklopljena tako kamera kot mikrofon,
  5. pred začetkom izvedbe izpita kandidat s kamero na telefonu pokaže, da je je v prostoru, v katerem opravlja izpit, sam in izkaže svojo identiteto z ustreznim identifikacijskim dokumentom (študentsko izkaznico),
  6. med izvedbo izpita je telefon nameščen tako, da prikazuje kandidata, tipkovnico, na kateri kandidat izvaja izpit, zaslon računalnika, na katerem poteka izpit in prostor nasproti kandidata,
  7. kamera na računalniku prikazuje kandidata, ki opravlja izpit in prostor za njim, uporaba navideznega ozadja ni dovoljena,
  8. videokonferenčno spremljanje poteka izpita z dvema kamerama se praviloma ne snema, ampak je namenjeno zgolj spremljanju dogajanja v prostoru za opravljanje izpita na zaslonih izvajalca izpita, v primeru snemanja poteka izpita pa je izvajalec dolžan pred vklopom snemanja na to opozoriti udeležence, posnetki, ki se hranijo le začasno, pa morajo biti shranjeni lokalno in ne na Zoomovem oblaku.

Vkolikor navedeni pogoji za vas iz kakršnihkoli razlogov niso sprejemljivi, boste imeli možnost opravljanja obveznosti v prostorih fakultete, ko bo to omogčeno. Enako velja za tiste, ki obveznosti na daljavo ne boste mogli opravljati zaradi tehničnih razlogov (dostop v spletno učilnico z varnim brskalnikom, težave s prenosom dvojne slike itn.).