Poučevanje na daljavo v izrednih razmerah

1. Poučevanje na daljavo v izrednih razmerah

Osnovno pedagoško delo na daljavo naj poteka v e-učilnici, saj bomo tako študente enostavno obveščali in imeli vpogled v to kdo dela in kaj.

KOMUNIKACIJA S ŠTUDENTI poteka:

• prek foruma novic: študenti obvestila iz e-učilnic prejemajo na e-poštni naslov, ki je naveden v njihovem profilu. Če imajo študenti v uporabniškem profilu univerzitetni e-poštni naslov (vpisnastevilka@student.upr.si), na katerem pošte ne prebirajo, naj si uredijo preusmeritev na naslov, ki ga redno uporabljajo,

• prek sporočilnega sistema v e-učilnici: vsa sporočila iz sporočilnega sistema e-učilnic dobijo študenti na epoštni naslov, ki je naveden v njihovem profilu,

forumov za splošno rabo, kjer študenti postavljajo vprašanja in razpravljajo,

klepet v e-učilnici (sinhroni način komunikacije).

POSREDOVANJA ZNANJA se izvaja:

• s pomočjo spletnih konferenčnih sistemov (več o spletnih konferenčnih sistemih v naslednjem poglavju),

• s pomočjo objave gradiv v e-učilnici (PDF, video posnetki lastnih predavanj, z zvokom obogatene predstavitve, odprti spletni viri itn.).

SODELOVALNO DELO S ŠTUDENTI lahko poteka tudi IZVEN E-UČILNICE.

Priporočamo uporabo:

Google dokumentov, še posebej za skupno sestavljanje besedil/izdelkov, saj je iz njih razvidno kdo je kaj naredil. Učitelji se lahko vključujemo v delo študentov, komentiramo njihovo delo itn. Za uporabo Google dokumentov je potreben Google račun. Priporočamo, da si učitelji za delo s študenti ustvarimo ločen račun.

Oglasna deska Padlethttps://padlet.com/. Padlet je primeren za prikaz krajših izdelkov študentov. Študenti lahko prek Padleta namreč z učitelji in vrstniki delijo svoje sestavke, dokumente, slike, video posnetke, zvočne zapise in še mnogo več. Oglasne deske na Padletu so lahko zasebne ali javne. Brezplačna uporaba omogoča omejeno število oglasnih desk, zato si zaključene oglasne deske shranimo na svoj računalnik.

V spletnem učnem okolju (e-učilnicah in spletnih konferenčnih sistemih) lahko povečamo INTERAKCIJO S ŠTUDENTI prek:

• razprave v forumih v e-učilnici,

interaktivnih nalog, kvizov, anket, aktivnosti kot npr. Možnost ali Odziv v e-učilnicah,

• uporabe spletnih glasovalnih sistemov (npr. Mentimeter, Google Forms, Answer Garden, Zeetings) in z uporabo anket v spletnih konferenčnih sistemih.