Poučevanje na daljavo v izrednih razmerah

2. Spletni konferenčni sistemi

Spletne konference v visokem šolstvu uporabljamo predvsem kot okolje za spletna predavanja oz. predavanja na daljavo. Omogočajo uporabo slike in zvoka, table, anket in še mnogo več.

ZOOMhttps://www.zoom.us. Značilnosti:

 • brezplačna uporaba registriranemu uporabniku (registracija je brezplačna)  omogoča prenos predavanj/vaj v obsegu do 40 minut za največ 100 udeležencev. Povezavo do spletne predavalnice posredujemo študentom prek e-učilnice,
 • v primeru, da je naše predavanje/vaje daljše, lahko naredimo krajši odmor in nadaljujemo s predavanjem/vajami v novi spletni predavalnici. Povezavo do predavalnice s študenti delimo na enak način,
 • pazite: študenti lahko pošljejo vabilo tudi drugim študentom,
 • študenti se lahko prijavijo s poljubnim imenom, zato ni možno preverjati identitete prisotnih,
 • predavanje/vaje lahko snemamo, vendar se posnetek shranjuje na naš računalnik (format MP4),
 • na UP za storitev ni podpore, je pa podpora prek spletne strani ponudnika storitve.

 Video vodič "Kako uporabljamo Zoom?"

JITSI https://meet.upr.si. Značilnosti:

 • učitelji se prijavimo s spletno identiteto UP,
 • povezavo do spletne predavalnice študentom posredujemo prek e-učilnice,
 • študenti se lahko prijavijo s poljubnim imenom, zato ni možno preverjati identitete prisotnih,
 • pozor: zaznali smo težave pri vključitvi večjega števila udeležencev,
 • spletna konferenca ne omogoča snemanja predavanj/vaj,
 • na UP za storitev ni podpore (podpora na https://jitsi.org).

Jitsi je na voljo tudi na Arnesu pod imenom Arnes VID (https://vid.arnes.si/). Uporabljamo ga lahko brez računa in gesla. Na Arnesu so pripravili tudi navodila za uporabnike (http://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/spletne-konference-arnes-vid/)

WEBEX Meetinghttps://www.webex.com. Značilnosti:

 • brezplačna uporaba registriranemu uporabniku (registracija je brezplačna)  omogoča izvedbo neomejenega števila srečanj za največ 100 udeležencev na srečanje,
 • sodelujoče k srečanju povabimo prek e-poštnega naslova,
 • srečanje lahko snemamo in na oblaku naložimo do 1 GB,
 • na UP za storitev ni podpore, je pa podpora prek spletne strani ponudnika storitve.

VOXhttps://vox.arnes.si/. Značilnosti:

 • VOX je platforma, ki ji Arnes zagotavlja stalno (in odzivno) tehnično podporo,
 • z VOXom lahko zahtevamo enotno AAI prijavo študentov, kar omogoča sledenje prisotnosti,
 • povezavo do spletne predavalnice (in morebitno geslo) posredujemo študentom prek e-učilnice,
 • VOX omogoča tudi vključevanje študentov prek klepeta, zvoka in videa,
 • spletna predavanja/vaje lahko snemamo in posnetke hranimo na Arnesovem strežniku (vsak ima na voljo  do 20 GB prostora) in s tem razbremenimo strežnike UP,
 • povezave do posnetkov lahko vključimo v e-učilnico in študentom omogočimo poznejši (večkratni) ogled. To je posebej priporočljivo pri zahtevnejših vsebinah,
 • VOX omogoča tudi integracijo z obstoječimi interaktivnimi tablami.

Število licenc, ki jih ima Arnes zakupljenih, je omejeno, zato ima VOX občasno prezasedene kapacitete. Posledica je, da ni možen vstop v platformo, ko so zasedena vsa mesta.