Glasovalni sistemi

1. Aktivno učenje v velikih skupinah z glasovalnimi sistemi