Minimalni pedagoški standardi za uporabo učnega okolja Moodle – priporočila

E-učilnice predmetov so pravočasno in pregledno oblikovane

E-učilnica predmeta je strukturirana pregledno, omogoča hitro uporabo (s čim manj kliki) ter razumevanje sosledja vsebin in študijskih obveznosti.

  • Učitelj e-učilnico svojega predmeta uvozi iz prejšnjega študijskega leta ali pa jo oblikuje na novo. E-učilnice predmetov so pripravljene pred pričetkom izvajanja predmeta.
  • V uvodnem odseku učitelj študentom objavi pozdravno sporočilo z navodili za delo pri predmetu.
  • Učne dejavnosti in učni viri so smiselno in pregledno organizirani ter si sledijo kronološko ali tematsko.
  • Za večjo preglednost in lažjo navigacijo po e-učilnici predmeta so jasno označena in poimenovana poglavja in podpoglavja ter opremljena s kratkim uvodom.
  • Pri pisanju vsebin na strani predmeta se izogibamo uporabi številnih barv, pisav in senčenj, saj je to za študenta moteče, e-učilnica pa je manj pregledna.
  • Slikovno gradivo, ki ga uporabljamo v e-učilnici, je vsebinsko smiselno in vezano na vsebino poglavja, v katerem se pojavlja.
  • Več vsebinsko sorodnih virov (dokumentov) združujemo v mape.
  • V e-učilnice nalagamo dokumente v formatu PDF, razen če je zaradi dejavnosti povezane z dokumentom potrebno naložiti drugačen format dokumenta (npr. urejanje besedila v Wordu ali Writerju, Excelu ali Calcu, programska koda, statistični podatki itn.). PDF format datotek omogoča enakovreden in enak prikaz na vseh napravah, ki jih uporabljajo študenti. Tudi izpis takšnih dokumentov na tiskalnik je neodvisen od vrste tiskalnika.