Uvod

Standardi za uporabo učnega okolja Moodle, kot osrednjega sistema za upravljanje učenja na Univerzi na Primorskem (UP), vključujejo tehnični in pedagoški vidik. V pričujočem dokumentu, ki smo ga pripravili v projektni skupini InoTeZ, bomo povzeli priporočila za uresničevanje minimalnih pedagoških standardov.

Z minimalnimi pedagoškimi standardi za uporabo e-učilnic želimo zagotoviti konsistentno učno izkušnjo vsem študentom UP ter podporo učiteljem pri oblikovanju strukture, vsebine in didaktičnih lastnosti e-učilnic. Za uresničevanje teh minimalnih pedagoških standardov so zadolženi učitelji, pedagoško podporo pa jim nudi didaktična IKT podpora na članici.

Pedagoške minimalne standarde za uporabo e-učilnic na UP povzemamo z naslednjimi standardi:

  1. E-učilnice predmetov so pravočasno in pregledno oblikovane.
  2. E-učilnice predmetov vsebujejo ključne informacije o predmetu.
  3. V e-učilnicah predmetov so spoštovane avtorske pravice.
  4. E-učilnice predmetov spodbujajo aktivno in sodelovalno učenje.
  5. V e-učilnicah predmetov poteka spremljanje procesa učenja in ocenjevanje znanja.

V naslednjih poglavjih jih bomo podrobneje opredelili.