Knjiga na dva načina

1. Uvod

Za uporabo knjige kot vira se v e-učilnicah ne odloči veliko učiteljev, kar je škoda, saj omogoča precej bolj strnjeno organizacijo vsebine e-učilnice. Namesto dolgega niza dokumentov in povezav v vsakem tedenskem ali tematskem sklopu, lahko te vsebine organiziramo tudi kot množico med seboj povezanih strani. Prav zato je knjiga primerna za oblikovanje obsežnejših navodil ali tematskih sklopov.

Posnetek navodil Knjižnice Turistice za zaposlene

Izbiramo lahko med knjigo kot virom, ki je že vgrajeni del e-učilnice (Moodle), ali pa knjigo kot eno od novih interaktivnih aktivnosti, ki jih ponuja H5P. Primere obeh si lahko ogledamo v naslednjih poglavjih.