Prosojnice predstavitev

mag. Borut Čampelj in Mojca Debeljak Kozina, MIZŠ: Dejavnosti MIZŠ na področju informatizacije douniverzitetnega izobraževanja v 2017/2018 (PDF)

dr. Tamara Poklar Vatovec, UP FVZ: E-zdrava prehrana (PDF)

dr. Miha Koderman, UP FHŠ: Izkušnje z IKT pri pedagoškem procesu geografije (PDF)

mag. Šarolta Godnič Vičič, UP FTŠ Turistica: Oblikovanje odprtih učnih gradiv: Mikro učenje pri učenju tujega jezika stroke (PDF)

.

Posnetki predstavitev s konference

dr. Irina Makarova Tominec, UP FHŠ: Možnosti spletne aplikacije KAHOOT na tečajih slovenščine za tujce

.

dr. Viktorija Florjančič, UP FM, vodja projekta InoTeZ: Predstavitev projekta InoTeZ – Inovativno s tehnologijo do znanja

.

dr. Irina Makarova Tominec, UP FHŠ: Izkušnje pri izdelavki multimedijsko podprtega učbenika »Ruščina v turizmu A1/A2«

.

dr. Viktorija Florjančič, UP FM: Medvrstniško ocenjevanje v e-učilnici