Corsi disponibili

Poučevanje z digitalnimi izobraževalnimi tehnologijami

Categoria: Poučujemo z IKT

Uporaba IKT na UP za zaposlene

Categoria: Poučujemo z IKT

Lastovke UP

Categoria: Poučujemo z IKT
  • Docente: Viktorija Florjančič
  • Docente: Šarolta Godnič Vičič
  • Docente: Stanko Pelc
  • Docente: Saša Planinc
  • Docente: Tanja Planinc
  • Docente: Boštjan Žvanut

Forumi učiteljev

Categoria: Poučujemo z IKT