Obvezni modul namenjen pridobitvi digitalnih kompetenc za posredovanje učnih vsebin, strukturiranje poteka študijskega procesa in za obvladovanje komunikacije v okviru študijskega procesa s pomočjo sistema za upravljanje učenja Moodle. Modul je sestavljen iz treh obveznih in treh izbirnih delavnic. Udeleženec se v okviru modula usposobi za uporabo sistema za upravljanje učenja Moodle, ki presega zgolj dodajanje virov, zbiranje izdelkov študentov in odpiranje forumov. Ob dokončanju modula se pričakuje, da bodo udeleženci oblikovali pregledne e-učilnice, ki bodo vsebovale ključne informacije o predmetu in poteku študijskega procesa v okviru predmeta. Ob obvladovanju več različnih dejavnosti (npr. Delavnica, Kviz) v sistemu se pričakuje, da bodo e-učilnice udeležencev po uspešnem zaključku modula spodbujale aktivno in sodelovalno učenje.

Spletišča na voljo

Moodle - ustvarjanje lastnih vsebin

 • Urednik: Jasmina Barac
 • Urednik: Helena Bažec
 • Urednik: Alenka Janko Spreizer
 • Urednik: Andreja Klancar
 • Urednik: Suzana Laporšek
 • Urednik: Rebeka Lekše
 • Urednik: Irina Makarova Tominec
 • Urednik: Sandra Martinuč
 • Urednik: Stanko Pelc
 • Urednik: Sonja Rutar
 • Urednik: Sonja Rutar
 • Urednik: Vladka Tucovič Sturman
 • Urednik: Emma Beatriz Villegas Cunja

Moodle - osnovne spretnosti

 • Urednik: Andreja Klancar

Preverjanje znanja s kvizi in vodenje evidence opravljenih obveznosti

 • Urednik: Andreja Klancar
 • Urednik: Stanko Pelc

Preizkuševalnica za H5P

 • Urednik: Marjana Bajc
 • Urednik: Neža Bandel
 • Urednik: Kaja Đorđević
 • Urednik: Urška Ivančič Petelin
 • Urednik: Sara Jakopič
 • Urednik: Jure Kompara
 • Urednik: Darinka Lukin
 • Urednik: Ignac Navernik
 • Urednik: Katja Obranovič
 • Urednik: Stanko Pelc
 • Urednik: Mojca Podobnik
 • Urednik: Nataša Rožanec
 • Urednik: Valentina Smrdel
 • Urednik: Monika Štaut Retar
 • Urednik: Valentina Uran Dreo
 • Urednik: Veronika Zabric