Obvezni modul namenjen pridobitvi digitalnih kompetenc za posredovanje učnih vsebin, strukturiranje poteka študijskega procesa in za obvladovanje komunikacije v okviru študijskega procesa s pomočjo sistema za upravljanje učenja Moodle. Modul je sestavljen iz treh obveznih in treh izbirnih delavnic. Udeleženec se v okviru modula usposobi za uporabo sistema za upravljanje učenja Moodle, ki presega zgolj dodajanje virov, zbiranje izdelkov študentov in odpiranje forumov. Ob dokončanju modula se pričakuje, da bodo udeleženci oblikovali pregledne e-učilnice, ki bodo vsebovale ključne informacije o predmetu in poteku študijskega procesa v okviru predmeta. Ob obvladovanju več različnih dejavnosti (npr. Delavnica, Kviz) v sistemu se pričakuje, da bodo e-učilnice udeležencev po uspešnem zaključku modula spodbujale aktivno in sodelovalno učenje.

Delavnica Preverjanje znanja s kvizi in vodenje evidence opravljenih obveznosti s pomočjo sistema za upravljanje učenja Moodle je obvezni del MODULa 1: Poučevanje s pomočjo sistema za upravljanje učenja, ki je obvezni del Programa usposabljanja za uporabo digitalnih tehnologij pri visokošolskem poučevanju (z delovnim imenom digitalni PAI).

Udeleženci se usposabljate za:

  • ustvarjanje
    • različnih tipov vprašanj za kvize,
    • kategorij vprašanj,
    • razvrščanje vprašanj v kategorije;
  • točkovanje posameznih dejavnosti v e učilnici;
  • izračunavanja končne ocene predmeta na različne načine;
  • oblikovanje lastne formule za izračun končne ocene predmeta.