Modul je namenjen spoznavanju digitalnih tehnologij za didaktično podporo študijskemu procesu. Danes večina učiteljev učne vsebine posreduje študentom tako, da pripravijo svoje predstavitve s programom MS Powerpoint in potem med predavanji prikazuje predstavitev s pomočjo projektorja. V svoje predstavitve vključujejo tudi različne povezave na zvočne, video in druge vsebine, dostopne na svetovnem spletu. Včasih pa je smiselno in zaželeno pripraviti tudi lastne vsebine in v okviru tega modula je možno pridobiti kompetence potrebne za ustvarjanje lastnih zvočnih in video vsebin, za obvladovanje uporabe in vključevanje interaktivnih tabel, tablic ipd. V poučevanje in učenje. Ker gre za rastoči modul, se bo širil in nadgrajeval z dodatnimi delavnicami, za katere se bodo pojavile potrebe in za katere bo izkazan interes. Predvsem bo to širjenje smiselno v smeri oblikovanja novih delavnic za predmetno specifične potrebe posameznih predmetnih področij, pa tudi za specifikam predmetnih področij prilagojeno rabo digitalnih tehnologij, ki vključujejo igrifikacijo ali pa navidezno, razširjeno oziroma nadgrajeno resničnost. Ena od možnih razširitev je tudi vključitev veščin potrebnih za obvladovanje digitalnih tehnologij, ki pomagajo pri učenju osebam s posebnimi potrebami. Več delavnic je v pripravi.