Izbirni modul je namenjen pridobivanju znanj in spretnosti pri uporabi digitalnih orodij za izboljšanje organizacije dela in učinkovitosti komunikacije v delovnem okolju. Modul je sestavljen iz dveh delavnic. Prva se osredotoča na spletno komuniciranje in bonton komuniciranja. Tu bodo udeleženci spoznali različne načine spletne komunikacije in sodelovanja (Zoom, MS Teams) in se naučili osnovnih pravil spletnega komuniciranja. V drugi delavnici bodo udeleženci spoznali uporabne funkcije storitve MS Office 365 in se naučili učinkovito uporabljati orodja MS Word, Excel in Power Point. Poleg osnovnih funkcij ustvarjanja in urejanja dokumentov, preglednic in predstavitev bodo udeleženci spoznali tudi napredne funkcije teh programov.