Modul je namenjen osveščanju o varni rabi naprav za dostop do spleta ter zaščiti intelektualne lastnine in osebnih podatkov. Sestavljen je iz dveh delavnic. V prvi delavnici se udeleženci seznanijo z osnovami varne rabe naprav za dostop do spleta ter z zdravstvenimi tveganji, ki jih lahko predstavlja dolgotrajno delo z digitalnimi napravami. Druga delavnica se osredotoča na avtorske pravice v izobraževanju, zaščito intelektualne lastnine in osebnih podatkov. Udeleženci se seznanijo s konceptom varstva osebnih podatkov in z načini za zaščito svojih osebnih podatkov na spletu. Prav tako se naučijo prepoznati in zaščititi avtorske pravice in licence. Udeleženci si bodo z opravljenim modulom pridobili znanje, ki jim bo omogočilo varno in odgovorno uporabo digitalnih naprav ter zaščito njihove intelektualne lastnine in osebnih podatkov.