Oris teme

  • O projektu

    Projekt je sofinanciran iz programa Phare 2003 – Donacijska shema za pripravo projektnih predlogov na slovensko-hrvaškem obmejnem območju. SI.2003/004-938-22

    Strategija izboljšanja usposobljenosti zdravstvenih reševalcev na obeh straneh meje

    Tehnična predelava gradva: julij 2017.

    Kontakt za morebitna vprašanja