• Izobraževanje in podpora

    Člani projektne skupine InoTeZ nudimo učiteljem in sodelavcem Univerze na Primorskem delavnice in prikaze uporabe različnih digitalnih učnih tehnologij v živo, spletno in kombinirano. Prav tako jim nudimo tudi individualno podporo in svetovanje pri uporabi različnih programov, aplikacij in platform, snovanju in oblikovanju e-učilnic in interaktivnih gradiv.

    O delavnicah bomo obveščali preko Odprte UP in Informatorja UP. Za individualno svetovanje in podporo se obrnite na člane projektne skupine InoTeZ na vaši fakulteti (seznam najdete pod Didaktična IKT podpora).


    Vsebine delavnic

    Arhiv preteklih delavnic