Upravljanje prisotnosti študentov

1. Uvod

Vodenje prisotnosti v e-učilnici ima več prednosti, med katerimi je samodejno prijavljanje študentov preko QR kode (možno je seveda tudi ročno vodenje), vse imamo na enem mestu v e-učilnici, pregled prisotnosti je možen s strani študentov, po potrebi izvoz v npr. Excel... V nadaljevanju so predstavljene možnosti uporabe modula Attendance oz. Prisotnost z vsemi možnimi nastavitvami.