Kvizi

1. Uvod

V Moodle-u ustvarjamo kvize za preizkušanje znanja, ki so običajno namenjeni ocenjevanju, lahko pa jih uporabimo tudi za vajo, s katero učenci pridobivajo znanje. Za posamezen kviz, ki ga odpremo lahko vprašanja sestavljamo sproti, vendar je bolj smiselno, da si vnaprej pripravimo nabor vprašanj. Ta lahko razporedimo v kategorije glede na vsebino ali na tip vprašanj ali pa glede na oboje.

V naslednjih poglavjih boste s pomočjo kratkih video zapisov spoznali:

  • kako ustvarimo kategorije vprašanj
  • kako dodajamo vprašanja v zbirko vprašanj in kako urejamo posamezne tipe vprašanj
  • kako ustvarimo kviz z naključno izbranimi vprašanji

in si na koncu ogledali še posnetek prvega dela delavnice o ustvarjanju kvizov z esejskimi vprašanji.