Snemanje video posnetkov

1. Priprave na snemanje

Za vsako snemanje se je potrebno dobro pripraviti. Preveriti moramo vremenske razmere, saj te vplivajo tako na sliko kot tudi na zvok. Zunanjim vplivom se lahko izognemo s snemanjem v zaprtih prostorih. Pred odhodom na teren skrbno pregledamo opremo, napolnimo baterije in preverimo nosilce podatkov. Z intervjuvanci se predhodno dogovorimo o točni lokaciji in terminu snemanja. Ne pozabimo preveriti tudi razmere na cestah, na pot se odpravimo pravočasno in ne zamujajmo.

Nastavitve opreme

Če snemalna naprava to omogoča, format nastavimo na priporočljiv kodek H.264, .mp4 in, po potrebi, ločljivost na HD (1280 pik x 760 pik), full HD (1920 pik x 1080 pik) ali, izjemoma, na ultra HD (3840 pik x 2160 pik). Preverimo tudi število sličic na sekundo FPS (25, 50 ,…). Večje število sličic uporabimo pri načrtovanju upočasnjevana posnetkov. Pred vsakim snemanjem obvezno preverimo opremo: stanje baterij, podatkovne nosilce, pozabiti ne smemo na kamero, stativ, mikrofone, odbojnike…

Svetloba

Pri snemanju moramo upoštevati tudi svetlobne razmere na prizorišču in, po potrebi, zagotoviti dodatno osvetlitev. Vedno snemamo v nasprotni smeri izvora svetlobe in pazimo, da v ozadju subjekta snemanja ni močnih izvorov svetlobe, ki ga lahko spremenijo v silhueto. Paziti moramo tudi, da je obraz pravilno osvetljen, da na njem ni vidnih senc oziroma so te minimalne. Da ni senc na obrazu, si lahko pomagamo z dodatnimi viri svetlobe, kot so npr. luči ali odbojniki. Ob določenih delih dneva je kot sonca lahko moteč v tolikšni meri, da intervjuvanca slepi, kar lahko vpliva tudi na kakovost pogovora. Zato svetujemo snemanje v zgodnjih dopoldanskih in poznih popoldanskih urah.

Zvok

Kakovostno posnet zvok vpliva tudi na kakovost končnega izdelka, zato je pravilna izbira mikrofonov ključnega pomena. Krajše izjave navadno posnamemo z ročnim mikrofonom, daljši pogovor ali predavanja, ko se govorec premika, pa s kravatnim mikrofonom. Nekateri zvoki, ki dajejo posnetku dodatno vrednost in so skladni z vidnim dogajanjem ali pa ustvarjajo ambienco, so dobrodošli, a potrebno se je ogniti motečim faktorjem, ki bi lahko motili pogovor oziroma preglasili pogovor, pa tudi nekaterim zvokom, ki so izven konteksta in bi lahko zmedli gledalca. Pogosta težava snemanj na prostem je veter. Ob večjih jakostih povzroči neprijeten šum, ki se ga s posebnimi pripomočki (prevleko za mikrofon) sicer da omiliti, vendar je bolje, da se mu, če je le možno, izognemo.