Splošni forum

Učiteljski forumi so dragoceni pri prenašanju dobrih praks in pri kolegialni podpori.

Vabljeni, da delite koristne informacije, dobre prakse in izkušnje na področju uporabe digitalnih učnih tehnologij z drugimi. Vabljeni tudi, da postavljate vprašanja, delite svoje pobude ali prosite za pomoč. Pomagajmo drug drugemu.

Zapise v forumu poskušajmo zapisati v tistem delu, ki je tematsko najbolj ustrezen. Če ne veste, kam bi svoje sporočilo zapisali, ga zapišite kar spodaj. Ta del je namreč namenjen splošnim vsebinam. Teme ostalih forumov so razvidne v bloku desno.

Vprašanja in odgovore lahko zapišejo le registrirani uporabniki.

Vaša (razširjena) skupina InoTeZ

List of discussions. Showing 1 of 1 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of Saša Planinc
Saša Planinc
Picture of Saša Planinc
Saša Planinc
0