Program tabora

čas

Tema

Nosilec

TEDEN PRED PRIHODOM

Anketa o obravnavanju Celja in Celjske kotline pri pouku geografije v osnovnih in srednjih šolah -  v spletnem okolju

Skorupan, Bratec Mrvar, Lipovšek 

Petek, 16.10

Predavanja, delavnice, pogovor, druženje

 

14.00 – 14.45

Prijava  udeležencev na tabor

 

14:45 – 15.00

Analiza ankete

Igor Lipovšek

15.00 – 15.15

Pozdravni nagovor predsednika DUGS-a  in vodje tabora

 

15.15 – 16.00

Degradirana območja v mestu in preučevanje njihovih vplivov

dr. Barbara Lampič in dr. Tatjana Kikec

16.00 – 16.45

Kako skrbimo za kartografsko pismenost naših učencev in dijakov?

dr. Karmen Kolnik

16.45 – 16.55

ODMOR

 

16.55 – 17.25

Naravne nesreče v Celjski kotlini

dr. Karel Natek

17.25 – 18.30

Primeri didaktičnih pristopov, temelječih na raziskovanju mestne pokrajine

Igor Lipovšek in Rožle Bratec Mrvar

18.30 – 19.00

ODMOR

 

19.00 – 19.30

Občni zbor DUGS-a

IO DUGS

19.30 – 20.30

Druženje in zabavni kviz s podelitvijo nagrad udeležencem.

Člani organizacijskega odbora

Sobota, 17. 10.

Sobotni del tabora. TERENSKO DELO NA DALJAVO

 

9.00 – 9.10

Nagovor podžupanje

Breda Arnšek

9.10 – 9.45  

Priprava na ekskurzijo v Celje (interaktivna vsebina v spletnem okolju)

dr. Stanko Pelc

9.45 – 10.00  

Predstavitev dobrih praks – Ekskurzija v Celje

Martina Hribernik

10.00 – 10.15

Predstavitev dobrih praks – Terensko delo v okolici 3. OŠ –VIDEO 20'

Tomo Golob

10.15 – 10.45  

Uporabna geografija in njena raba pri pouku

dr. Tatjana Kikec  in  Mirsad Skorupan

10.45 – 10.55

ODMOR

 

10.55 – 11.45

Mesto pod mestom – 42' video

Dr. Jure Krajšek

11.45 – 12.15

Vodenje po mestu – 20' video

Damir Žerič, Mestni muzej Celje

12.15 – 12.30

Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti

Direkcija za vode RS,  Alenka Zupančič

12.30 – 12.45

Trajnostni razvoj in mesto

dr. Mitja Bricelj

12.55 – 13.30

Protipoplavni ukrepi  - 12' video

Občina Celje, Ana Trunkl; 

Rok Planinc in Andrej Pajk

13.30 – 14.00

ODMOR

 

14:00 – 14.30

Zaključek in ovrednotenje tabora, usmeritve za nadaljnje izobraževanje

Člani organizacijskega odbora

Zadnja sprememba: Saturday, 17 October 2020, 23:24