Kako bomo prilagodili dosedanje delo

Kako bomo prilagodili dosedanje delo

od Saša Planinc -
Število odgovorov: 0

Morda pride komu prav moj način dela pri klasičnih seminarskih nalogah, ki ga uporabljam zadnja leta. Mimogrede, naslednje sem vpeljal že pred pojavom zmogljivih klepetalnih robotov, kakršne imamo zadnjega pol leta, prav zdaj pa se je izkazal tak način za zelo koristnega za omejevanje neustrezne rabe klepetalnih robotov.

Ker imam pri enem predmetu klasične seminarske naloge, ki vključujejo tudi pregled literature, sem za ta del študentom v navodila zapisal, da mi morajo obvezno ob povzetih vsebinah, ki jih imajo v besedilu naloge, narediti stranske opombe, v katere pa prilepijo celotno izvorno besedilo, ki so ga pri tem uporabili, torej dobesedno povzeto oz. citirano. To mi je doslej prišlo prav tudi za presojanje ali je nekaj povzeto ali citirano1, ker če je povzeti del občutno krajši, je manj možnosti za (po možnosti še neustrezno označeno) dobesedno povzemanje oz. citiranje, s čimer imajo številni študentje običajno kar precej težav. Seveda se morajo v besedilu tudi sklicevati na vire in jih dosledno navesti z vsemi podatki v seznamu uporabljenih virov na koncu naloge.

Nimam torej zadržka, da si pomagajo s ChatGPT in podobnimi orodji, jim celo pokažem kako ga lahko smiselno, kritično in etično uporabljajo, pri pripravi naloge pa morajo spoštovati navodila, ki jih omejujejo pri neetični uporabi in besedilo spisati sami.

Glede preverjanja ali so kaj uporabili na neetičen način imam pa vselej v mislih to, kako pa preverjamo ali jim ni kdo drugi (mišljeno človek, po možnosti proti plačilu) napisal naloge. Vsega pač ne moremo preverjati, marsikaj pa lahko in priporočam, da smo pri tem striktni. Jaz študente tudi vselej opozarjam, da naj se ne zanašajo na današnje tehnologije odkrivanja plagiatorstva, ker bodo orodja prihodnosti lahko za nazaj odkrivala plagiate, ko bodo morebiti oni že na kakšnih uglednih položajih. :)

-----------------

1 Orodje, ki nam je službeno na voljo, je daleč od zares uporabnega, ker ne zna preverjati niti podobnosti s spletno dostopnimi viri, uporablja le kar je naloženega v sam sistem.